Instrukcja obsługi i konserwacji Bosch Wak28161gb 15

Instrukcja obsługi i konserwacji Bosch Wak28161gb 15 to kluczowy element, który umożliwia Ci pełne wykorzystanie możliwości Twojego pralki. Instrukcja obsługi przeprowadza Cię krok po kroku przez proces używania pralki, w tym wskazówki, jak wybrać odpowiednie programy prania i ustawienia temperatury. Instrukcja konserwacji zawiera szczegółowe informacje na temat konserwacji, takie jak czyszczenie filtrów i usuwanie kamienia z wanny pralki. Zalecany jest regularny przegląd i czyszczenie, aby zapewnić, że Twoja pralka będzie działać sprawnie i bezpiecznie. Instrukcja obsługi i konserwacji Bosch Wak28161gb 15 to wartościowy zasób, który może pomóc Ci cieszyć się długotrwałym użytkowaniem swojej pralki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i konserwacji Bosch Wak28161gb 15

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Znajdź instrukcje obsługi

Szybka naprawa narzędzi w jakości Bosch


Minimalne czasy przestojów dzięki usłudze naprawy Bosch: odzyskujesz narzędzie w idealnym stanie w ciągu zaledwie kilku dni.

Formularz zgłoszeniowy online

Bosch Support

Znajdź różne opcje kontaktu, aby porozmawiać z pomocą techniczną Bosch:

Infolinia serwisowa i porady aplikacyjne

W przypadku pytań dotyczących zastosowania naszych produktów lub serwisu napraw i części zamiennych.

Dealerzy w pobliżu

Wprowadź kod pocztowy, ulicę lub miasto, aby szybko znaleźć najbliższego dealera Bosch.

Instrukcja obsługi elektrycznej kosiarki rotacyjnej BOSCH

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Zapoznaj się ze sterowaniem i prawidłowym użytkowaniem produktu. Prosimy o zachowanie instrukcji do późniejszego wykorzystania!
Objaśnienie symboli na maszynie.


 • Ogólne ostrzeżenie o zagrożeniu.

 • Przeczytaj instrukcję obsługi. plus/wp-content/uploads/2021/07/3-195. jpg" alt="Symbole maszyn" width="115" height="113" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Upewnij się, że osoby postronne nie zostaną zranione przez wyrzucanie ciał obcych. plus/wp-content/uploads/2021/07/4-187. jpg" alt="Symbole maszyn" width="114" height="112" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Ostrzeżenie: Zachowaj bezpieczną odległość od produktu podczas pracy. plus/wp-content/uploads/2021/07/5-178. jpg"/>
  Uwaga: Nie dotykaj obracających się ostrzy. Ostre ostrze(a). Uważaj na ucięcie palców rąk i nóg. plus/wp-content/uploads/2021/07/6-168. jpg" alt="Symbole maszyn" width="123" height="121" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Nie dotyczy. plus/wp-content/uploads/2021/07/7-155. jpg" alt="Symbole maszyn" width="120" height="118" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Wyłącz i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego przed regulacją, czyszczeniem lub jeśli kabel jest splątany i przed pozostawieniem produktu ogrodowego bez nadzoru na jakikolwiek czas. Elastyczny przewód zasilający należy trzymać z dala od ostrzy tnących. plus/wp-content/uploads/2021/07/8-150. jpg" alt="Symbole maszyn" width="124" height="122" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Poczekaj, aż wszystkie elementy maszyny całkowicie się zatrzymają, zanim ich dotkniesz. Noże nadal się obracają po wyłączeniu maszyny, obracające się ostrze może spowodować obrażenia.

 • Nie używaj produktu na deszczu ani nie zostawiaj go na zewnątrz, gdy pada deszcz. plus/wp-content/uploads/2021/07/10-140. jpg" alt="Symbole maszyn" width="125" height="123" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Uważaj na ryzyko porażenia prądem. plus/wp-content/uploads/2021/07/11-131. jpg" alt="Symbole maszyn" width="121" height="119" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Trzymaj elastyczny przewód zasilający z dala od środków tnących. plus/wp-content/uploads/2021/07/12-122. jpg" alt="Symbole maszyn" width="203" height="129" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani węża ogrodowego do czyszczenia urządzenia. plus/wp-content/uploads/2021/07/13-112. jpg" alt="Symbole maszyn" width="110" height="138" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Dokładnie sprawdź obszar, w którym narzędzie ma być używane dla dzikich zwierząt i zwierząt domowych. Dzikie zwierzęta i zwierzęta domowe mogą zostać zranione podczas pracy maszyny. Dokładnie sprawdź obszar roboczy i usuń wszelkie kamienie, patyki, druty, kości i ciała obce. Podczas korzystania z maszyny upewnij się, że w gęstej trawie nie kryją się żadne zwierzęta, zwierzęta domowe ani małe pnie drzew.

Działanie

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją na korzystanie z produktu. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora. Nieużywany produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom, osobom z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy i/lub osobom niezaznajomionym z niniejszymi instrukcjami na korzystanie z produktu.
 • Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się produktem.
 • Nigdy nie pracuj, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia dla innych osób lub ich mienia.
 • Podczas korzystania z produktu nie należy nosić otwartych gumowych butów ani sandałów. Zawsze noś solidne buty i długie spodnie. Nie używaj boso.
 • Dokładnie sprawdź obszar, w którym maszyna ma być używana i usuń wszystkie kamienie, patyki, druty, kości i inne ciała obce.
 • Przed użyciem zawsze sprawdź wzrokowo, czy ostrza, śruby ostrzy i zespół noża nie są zużyte lub uszkodzone. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone ostrza i śruby w zestawach, aby zachować równowagę.
 • Koś tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
 • Unikaj koszenia w złych warunkach pogodowych, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko uderzenia pioruna.
 • Jeśli to możliwe, unikaj pracy maszyny na mokrej trawie.
 • Chodź, nigdy nie biegnij.
 • Nigdy nie używaj maszyny z uszkodzonymi osłonami lub osłonami lub bez urządzeń zabezpieczających, npampdeflektory i/lub kosze na trawę na swoim miejscu.
 • Radzimy nosić ochronniki słuchu dla własnej wygody.
 • Nigdy nie używaj produktu, gdy jesteś zmęczony, chory lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
 • Praca na bankach może być niebezpieczna:
  • Nie koś na zbyt stromych zboczach.
  • Zawsze upewnij się, że stoisz na zboczach lub mokrej trawie.
  • Kosić po zboczach, nigdy w górę iw dół.
  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczach.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania się lub ciągnięcia maszyny do siebie.
 • Nigdy nie koś, ciągnąc kosiarkę do siebie.
 • Poczekaj, aż ostrza się zatrzymają, jeśli maszyna musi być przechylona do transportu podczas przechodzenia przez powierzchnie inne niż trawa oraz podczas transportu maszyny do iz obszaru, który ma być koszony.
 • Nie przechylaj maszyny podczas uruchamiania lub włączania silnika.
 • Włącz silnik zgodnie z instrukcją, trzymając stopy z dala od obracających się części.
 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do obracających się części ani pod nimi.
 • Zawsze stój z dala od strefy rozładowania podczas obsługi maszyny.
 • Nigdy nie podnoś ani nie przenoś maszyny podczas pracy silnika.
 • Podczas przechowywania upewnij się, że wszystkie 4 koła narzędzia ogrodowego stoją na ziemi/podłodze.
 • Narzędzie ogrodowe należy podnosić wyłącznie za uchwyt do przenoszenia. Ostrożnie używaj uchwytu do przenoszenia.
 • Nie modyfikuj maszyny. Nieautoryzowane modyfikacje mogą pogorszyć bezpieczeństwo maszyny, prowadzić do zwiększonego hałasu i wibracji oraz słabej wydajności.
 • Regularnie sprawdzaj kabel zasilający i wszelkie przedłużacze. Nie podłączaj uszkodzonych kabli do zasilania ani nie dotykaj uszkodzonego kabla przed jego odłączeniem od zasilania. Uszkodzony kabel może prowadzić do kontaktu z częściami pod napięciem. Uważaj na ryzyko porażenia prądem.

Zbieranie liści

Ostrze do zbierania liści zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić zbieranie jesiennych liści z trawnika. Aby ta funkcjonalność działała w optymalnych parametrach, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Zbierać liście tylko przy maszynie ustawionej na maksymalną wysokość cięcia.
 • Zbieraj liście tylko ze swojego trawnika.
 • Przed zebraniem liści należy sprawdzić obszar, w którym maszyna ma być używana i trzymać z dala od ludzi, zwierząt domowych, szklanych konstrukcji i samochodów.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka:

 • Za każdym razem, gdy opuszczasz maszynę.
 • Przed usunięciem blokady.
 • Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracą przy maszynie.
 • Po uderzeniu w obcy przedmiot. Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymień ostrze.
 • Jeśli maszyna zaczyna nienormalnie wibrować (sprawdź natychmiast).

Podłączanie do sieci

 • tomtage źródła prądu musi odpowiadać danym na tabliczce znamionowej produktu.
 • Zalecamy, aby ten produkt był podłączony tylko do gniazdka, które jest chronione wyłącznikiem, który byłby uruchamiany prądem szczątkowym 30 mA.
 • Używaj lub wymieniaj tylko kable zasilające dla tego urządzenia, które odpowiadają typom wskazanym przez producenta. Patrz instrukcja obsługi nr zam. i typy.
 • Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
 • Nie przejeżdżaj, nie zgniataj ani nie ciągnij przewodu zasilającego lub przedłużacza, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Chronić kabel przed gorącem, olejem i ostrymi krawędziami.
 • Przedłużacz musi mieć przekrój zgodny z instrukcją obsługi i być chroniony przed rozpryskami wody. Połączenie nie może znajdować się w wodzie.
 • Zawsze noś rękawice ogrodnicze podczas obsługi lub pracy w pobliżu ostrych ostrzy.

Bezpieczeństwo elektryczne

Ostrzeżenie! Wyłączyć produkt i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed jakąkolwiek konserwacją lub czyszczeniem. To samo dotyczy sytuacji, gdy kabel sieciowy jest uszkodzony, przecięty lub splątany.

 • Ostrze obraca się jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu maszyny.
 • Uwaga, nie dotykaj obracającego się ostrza.

Twój produkt jest podwójnie izolowany dla bezpieczeństwa i nie wymaga uziemienia. Objętość operacyjnatage wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajów spoza UE 220 V, 240 V, jeśli dotyczy). Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z centrum serwisowym Bosch. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub najbliższym centrum serwisowym Bosch.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa elektrycznego należy stosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie wyzwalającym nie większym niż 30 mA. Zawsze sprawdzaj RCD za każdym razem, gdy go używasz.
Trzymaj kable zasilające z dala od ruchomych niebezpiecznych części i unikaj uszkodzenia kabli; może to doprowadzić do kontaktu z częściami pod napięciem.
Połączenia (wtyczki i gniazda) należy utrzymywać w stanie suchym i nienaruszonym.
Kable zasilające należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i mogą być używane tylko w idealnym stanie.
Jeśli przewód zasilający produktu jest uszkodzony, może zostać wymieniony tylko przez centrum serwisowe firmy Bosch. Używaj tylko zatwierdzonych przedłużaczy.
Należy używać wyłącznie przedłużaczy, kabli, przewodów i bębnów kablowych, które są zgodne z normą EN 61242/IEC 61242 lub IEC 60884-2-7 i są typu H05VV-F lub H05RN-F.
Jeśli chcesz używać przedłużacza podczas obsługi produktu, należy używać tylko następujących wymiarów kabla:

 • Nominalny przekrój przewodu 1. 25 mm2 lub 1. 5 mm2
 • Maksymalna długość 30 m dla przedłużacza przewodu lub maksymalna długość 60 m dla bębna kablowego z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).

Uwaga: Jeśli używany jest przedłużacz, należy go uziemić i podłączyć za pomocą wtyczki do kabla uziemiającego sieci zasilającej zgodnie z zalecanymi przepisami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne. Przedłużacz, wtyczka i gniazdo muszą mieć wodoszczelną konstrukcję i być przeznaczone do użytku na zewnątrz.

Konserwacja

 • Zawsze noś rękawice ogrodnicze podczas obsługi lub pracy w pobliżu ostrych ostrzy.
 • Wszystkie nakrętki, śruby i wkręty muszą być dobrze dokręcone, aby zapewnić bezpieczną pracę z produktem.
 • Często sprawdzaj kosz na trawę pod kątem zużycia lub pogorszenia.
 • Sprawdź produkt i wymień zużyte lub uszkodzone części dla bezpieczeństwa.
 • Upewnij się, że używane są wymienne środki tnące odpowiedniego typu.
 • Upewnij się, że zamontowane części zamienne są zatwierdzone przez firmę Bosch.
 • Przed przechowywaniem upewnij się, że produkt jest czysty i wolny od pozostałości. W razie potrzeby wyczyść miękką, suchą szczotką.

Symbolika
Poniższe symbole są ważne przy czytaniu i zrozumieniu oryginalnej instrukcji. Zwróć uwagę na symbole i ich znaczenie. Prawidłowa interpretacja symboli pomoże w lepszym i bezpieczniejszym użytkowaniu produktu.

symbol

Znaczenie

Kierunek ruchu

Kierunek reakcji

Nosić rękawice ochronne

Waga

Włączanie

Wyłączanie

Dozwolone działanie

Zabronione działanie

Słyszalny hałas

Akcesoria / części zamienne

Przeznaczenie

Produkt ogrodniczy przeznaczony do koszenia trawników przydomowych.
Produkt ogrodniczy nie jest przeznaczony do przycinania, przycinania, szatkowania itp.
Produkt ogrodniczy przeznaczony jest do koszenia trawnika na poziomie gruntu.

Dane techniczne

Kosiarka

UniwersalnyRotak 650

Numer artykułu
 • 3600 HB9 401
 • 3600 HB9 47
Znamionowy pobór mocy

W

1700

Oceniono objętośćtage

V

220 - 240

Średnica miski

cm

42

Wysokość cięcia

Mm

25 - 80

Pojemnik na trawę, pojemność

l

50

Waga zgodnie z procedurą EPTA 01: 2014

kg

18. 5

Klasa ochrony

-

Numer seryjny

-

patrz tabliczka znamionowa na narzędziu ogrodniczym

Specyfikacje dotyczą znamionowej objętościtage [U] 230 V. Specyfikacje te mogą się różnić w zależności od objętościtages oraz w modelach specyficznych dla danego kraju. Wszystkie wartości podane w tej instrukcji są mierzone w przypadku użytkowania poniżej lub równej 2000 metrów nad nominalnym poziomem morza.

Informacje o hałasie / wibracjach

3600 HB9 401
3600 HB9 471

Wartości emisji hałasu ustalono zgodnie z EN 60335-2-77 .

Zwykle ważone A poziom hałasu produktu to:

Poziom ciśnienia akustycznego

dB (A)92

Poziom mocy akustycznej

dB (A)

95

Niepewność KdB

= 2. 0

Całkowite wartości drgań ah (suma wektorów triax) i niepewność K określona zgodnie z EN 60335-2-77

Wartość emisji drgań ah

m / s2

<2. 5

Niepewność K

m / s2

= 1. 5

Montaż i obsługa

Zakres dostawy A

Rozkładanie uchwytu Zespół uchwytu B Handle

Montaż/demontaż kosza na trawę C

Ustawienie wysokości cięcia D

Włączanie Porady dotyczące pracy „koszenie” Wyłączanie. mi

Porady dotyczące pracy F

Wskaźnik poziomu, kosz na trawę pusty/pełny G

Konserwacja ostrza/wymiana ostrza H

Wybór akcesoriów I

Rozwiązywanie problemów

Problem

Możliwa przyczyna

Działania naprawcze

Silnik nie chce się uruchomićWyłączone zasilanieWłącz zasilanie
Wadliwe gniazdo siecioweUżyj innego gniazda
Kabel przedłużający uszkodzonySprawdź kabel i, jeśli jest uszkodzony, zleć jego wymianę elektrykowi lub w centrum serwisowym Bosch.
Bezpiecznik uszkodzony / przepalonyW przypadku ciągłego przepalania się bezpiecznika należy sprawdzić instalację elektryczną lub skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta firmy Bosch
Trawa za długaMaks. dopuszczalna wysokość trawy 30 cm przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia
Zabezpieczenie silnika zostało aktywowanePoczekaj, aż silnik ostygnie i zwiększ wysokość cięcia
Narzędzie ogrodowe działa z przerwamiKabel przedłużający uszkodzonySprawdź kabel i, jeśli jest uszkodzony, zleć jego wymianę elektrykowi lub w centrum serwisowym Bosch.
Uszkodzone wewnętrzne okablowanie narzędzia ogrodowegoSkontaktuj się z przedstawicielem obsługi klienta Bosch Bosch
Zabezpieczenie silnika zostało aktywowanePoczekaj, aż silnik ostygnie i zwiększ wysokość cięcia
Maszyna pozostawia poszarpane wykończenie i/lub prace silnikaZbyt niska wysokość cięciaZwiększ wysokość cięcia
Ostrze tnące jest tępeWymień ostrze tnące (patrz rysunek H).
Możliwe zatykanieSprawdź pod produktem ogrodowym i wyczyść w razie potrzeby (zawsze noś rękawice ochronne)
Ostrze zamontowane do góry nogamiZamontuj prawidłowo ostrze
Ostrze nie obraca się, gdy produkt ogrodowy jest włączonyZablokowane ostrze tnące
 • Wyłączyć produkt ogrodowy.
 • Wyczyść przeszkodę (zawsze noś rękawice ochronne)
Poluzowana nakrętka/śruba ostrzaDokręcić nakrętkę/śrubę tarczy (22 Nm)
Nadmierne wibracje / hałasPoluzowana nakrętka/śruba ostrzaDokręcić nakrętkę/śrubę tarczy (22 Nm)
Uszkodzone ostrze tnąceWymień ostrze tnące (patrz rysunek H).

Serwis posprzedażny i serwis aplikacji


Nasz serwis posprzedażowy odpowiada na Twoje pytania dotyczące konserwacji i naprawy Twojego produktu, a także części zamiennych. Rysunki wybuchów i informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: www. com.
Zespół doradców firmy Bosch z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów i ich akcesoriów. We wszelkiej korespondencji i przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać 10-cyfrowy numer artykułu podany na tabliczce znamionowej produktu.

Wielka Brytania
Robert Bosch Ltd. (BSC)
Box 98
Park Broadwater
Północna Orbitalna Droga
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ

At www. uk możesz zamówić części zamienne lub zorganizować odbiór produktu wymagającego serwisu lub naprawy.
Tel. Usługa: (0344) 7360109
E-mail: [email chroniony]
Dalsze adresy serwisowe można znaleźć pod adresem: www. com/serviceaddresses

Sprzedaż

Produkt, akcesoria i opakowanie należy posortować w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu.
Nie wyrzucaj produktów do odpadów domowych!

Tylko dla krajów UE:
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej implementacją do prawa krajowego produkty, które nie nadają się do użytku, muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Dokumenty / Zasoby

Referencje

Instrukcja obsługi i konserwacji Bosch Wak28161gb 15

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i konserwacji Bosch Wak28161gb 15

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i konserwacji Bosch Wak28161gb 15